• 14 กันยายน 2017 at 10:21
  • 54
  • 0

        ท่านสามารถดูเนื้อไม้และสีธรรมชาติของไม้สะเดาเทียมที่ทำเป็นบานประตูเรียบร้อยแล้ว ตามแบบประตู SD-18 ได้

 

        ประตูไม้สะเดาทุกบานที่อยู่ในหมวด Gallery เป็นสีเนื้อไม้สะเดาตามธรรมชาติ  

  

ด้านล่าง คือ ตัวอย่างไม้สะเดาเทียมที่นำมาแกะสลัก จะเห็นว่า สามารถแกะสลักได้สวยงาม ไม่แพ้ไม้สัก


                           

                                     

 

         ท่านสามารถเข้าไปดูงานแกะสลักของไม้สะเดาเพิ่มเติมได้    ที่นี่