สำหรับห้องอัดเสียง / โรงเรียนสอนดนตรี หรือ ห้องที่ต้องการเก็บเสียง มักจะมีปัญหาว่า วงกบประตูทั่วไปที่ใช้ตามบ้าน

ยังมีไม่สามารถเก็บเสียงได้ดีพอ เราจึงได้ปรับปรุงแบบวงกบของบ้านทั่วไป เพื่อให้การเก็บเสียงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยได้ค่ะ

 

                                       

       F-4L1 (ในภาพคือ ไม้พลวง) เก็บเสียง ขนาด 80-200 ซม.           ด้านในของตัวตั้งของวงกบ